Home » Disclaimer

Disclaimer

Hotel Spoorzicht & SPA streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Hotel Spoorzicht & SPA heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomend geval verwijst.

Hotel Spoorzicht & SPA accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Hotel Spoorzicht & SPA aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.
Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel Spoorzicht & SPA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

0 Winkelwagen Totaal  0,00